UTH- Utilsigtet hændelse:

Hvad er en UTH:

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. 

 

Hvad bruger vi UTH til i praksis?

Vi lærer af vores fejl og vores uhensigtsmæssige hændelser. Når en hændelse er sket indrapoterer efter nedenstående procedure. I klinikken bruger vi hændelserne til at blive bedre og til at reflekterer og justerer vores omgang  med vores patienter, så ledes at ligneden tilfælde undgåes.

UTH er en af de standarter klinikken arbejder med når det gælder kvalitets sikring på klinikken.

 

Klinikkens procedure ved UTH:

Når en utilsigtet hendelse opstår indrapoterer den involverede fysioterapeut forløbet til patientsikkerhedsstyrrelsen inden for 7 hverdage. 

Den involvereede fysioterapeut udlevere klinikkens skriftlige matreriale "Utilsigtede hændelse (UTH), Patient info."

Den involverede fysiopterapeut oplyser, hvor patienten selv kan indrapoterer sin UTH og gøres opmærksom på muligheden for patient klage.

Patient indrapotering af UTH klik her 

Patient indrapotering af klage sag klik her

 

"Utilsigtet hændelse, Patientinfo."

Du kan altid finde pjecen i klinikkens/sundhedshusets fælles venteværelse eller du kan læse pjecen fra styrelsen for patientsikkerhed ved at Klik her 

 

UTH billede

 

  Ring +45 9895 1721