Kvalitetssikring og akkreditering:

Kvalitetssikring

Fysioterapi er en branche i konstant udvikling: Der forskes og sættes standarter/ nationale kliniske retningslinjer for god praksis. Klinikken arbejder ud fra standarter fra den danske kvalitets model (DDKM), og arbejder dagligt med kvalitetssikring og udvikling.

Akkreditering

Inden januar 2022 er det vedtaget at alle privatpraktiserende fysioterapeuter med overenskomst skal akkrediteres. Akkreditering er en kvalitetsudviklings og kvalitetssikringsmodel, som kommer vores patienter tilgode. Det er en form for smiley-ordning, der garanterer patientensikkerhed. Klinikken har i gennem de sidste år arbejdet med kvalitetssikring og patientsikkerhed. Du kan finde vores seneste patienttilfredshedsundersøgelser nederst på siden. Klik på undersøgelsen og læs resultaterne.

Klinikken er akkrediteret 11. maj 2021 uden anmærkninger, og med en meget flot raport. I raporten står der bla.:

"Det drejer sig om en enkeltmands Klinik med tre ansatte fysioterapeuter. Der er ingen sekretær tilknyttet. Klinikken har arbejdet meget grundig og konstruktivt med akkrediteringen, og alle har taget aktiv del i arbejdet. Klinikken emmer af positivitet over for såvel kvalitetsarbejdet som for patientsikkerheden. Der er udarbejdet meget fyldestgørende retningslinjer. Klinikken har gennemført surveyet med et flot resultat, og alle indikatorer er vurderet helt opfyldt."

Læs hele raporten Akkrediterings rapport 2021

16029 Akkrediteringsbevis SurveyID 42152 page 001 akkrditeret

 

Patienttilfredshedsundersøgelser

Vi udarbejder hvert 3. år en patienttilfredshedsundersøgelse. Undersøgelserne ligges frem på hjemmesiden, hvor resultaterne kan læses.

Klik på den undersøgelse du ønsker at læse.

 

  Ring +45 9895 1721